De plaquette van Lely keert terug

Standbeeld van Ir Lely op de AfsluitdijkDat heeft de hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat directie IJsselmeergebied de heer Fred Delpeut Willem van der Ham verzekerd. Het beeld werd gemaakt door de beroemde beeldhouwer Mari Andriessen. Het beeld werd door koningin Juliana op 23 september 1954 onthuld.

De tekst luidt: Cornelis Lely, Amsterdammer. Ontwierp als ingenieur der Zuiderzeevereniging de afsluiting en drooglegging der Zuiderzee, waarop hij als Minister van Waterstaat in 1918 de goedkeuring der Staten-Generaal verwierf. Ongevallenwet en Staatsmijnbedrijf tellen onder het vele heilzame dat hij bevorderde of tot stand bracht. Het Nederlandse volk richtte hem dit standbeeld op. Onthuld op zijn eeuwfeest 23 september 1954 door koningin Juliana.

Tijdens de plechtigheid hield minister-president Willem Drees een indrukwekkende toespraak. ‘Mij heeft eens een woord getroffen, dat ik las: “Wat is een groot leven? Dat is wanneer men gedachten uit zijn jeugd op rijpe leeftijd verwezenlijkt”. Dat dit aan Lely is gelukt heeft zijn leven groot en voor ons land zegenrijk gemaakt.’