Nieuw boek over de geschiedenis van de Deltawerken

Er bestaat nog geen geschiedenis van de Deltawerken, terwijl deze gigantisch ingreep toch als een nieuw wereldwonder wordt beschouwd en het Deltaplan als voorbeeld geldt  van daadkrachtig en constructief overheidsingrijpen.  Willem van der Ham schreef drie hoofdstukken in dit boek. Het boek bevat de volgende hoofdstukken:

[1] Bert Toussaint – Inleiding. Een nieuwe kijk op de Deltawerken

[2] Willem van der Ham – Veiligheid. Het Deltaplan: nieuwe bescherming voor een kwetsbaar land.

[3] Alex van Heezik – Waterhuishouding en ecologie. De gevolgen van de Deltawerken voor de watersystemen in Zuidwest-Nederland

[4] Eric Berkers – Innovatie. Ervaring en vernieuwing bij de aanleg van de Deltawerken

[5] Paul Brusse – Economie. De effecten van de Deltawerken op de economische ontwikkeling van Zuidwest-Nederland

[6] Hans Buiter – Toerisme. De Deltawerken en de toeristische ontwikkeling van Zeeland

[7] Willem van der Ham – Ruimtelijke ordening. Vormgeving en inrichting van het Deltalandschap

[8] Willem van der Ham – Beeldvorming. De Deltawerken als Nederlands icoon

[9] Bert Toussaint – Epiloog. De toekomstige Delta