Nieuwe film museumgemaal Hooge Boezem achter Haastrecht

De nieuwe film vertelt over de waterveiligheid in de toekomst. Stel dat de zeespiegel over 500 jaar 15 meter hoger ligt, kunnen we Nederland dan maar niet beter opgeven?

Gemaal haastrecht

Vernieuwing gemaal