Tentoonstelling Battenoord

De tentoonstelling Ooggetuigen van de watersnoodramp heeft tot doel Battenoord als plaats van herinnering te markeren. Battenoord werd zeer zwaar getroffen op 1 februari 1953. De dijkdoorbraken daar veroorzaakten de overstroming van vrijwel het gehele oostelijk deel eiland Goeree-Overflakkee. Het project in opdracht van de gemeente Goeree-Overflakkee en de provincie Zuid-Holland,  wordt uitgevoerd in samenwerking met Joep Schellekens, Nienke Bouwkuis, Meike Sloover en Jaap Reedijk.