Hoge dijken diepe gronden land en water tussen Rotterdam en Gouda

Het vertelt de roerige geschiedenis van de achtertuin van Rotterdam en Gouda. Het landschap maakte verscheidene metamorfoses mee - ontginning, vervening (turfwinning), droogmaking en verstedelijking.

Willem van der Ham voerde de redactie over dit boek, deed de illustratieresearch en schreef drie hoofdstukken. De andere bijdragen zijn van Arie van der Schoor, Peter Henderikx, Maili Blauw en Anneke Driessen.

Hoge dijken diepe gronden land en water tussen Rotterdam en Gouda,
uitgeverij Matrijs 2004

Hoge dijken diepe gronden land en water tussen Rotterdam en Gouda