Hollanders en het water, twintig eeuwen strijd en profijt

Deze woorden sprak Mr. H.C.J.L. Borghouts, Commissaris van de Koningin in Noord-Holland op 13 juni 2007 te Leiden uit ter gelegenheid van de presentatie van Hollanders en het water, twintig eeuwen strijd en profijt.

Dit boek laat zien hoe Hollanders (dat wil zeggen de bewoners van de provincies Zuid-Holland en Noord-Holland) sinds het begin van de jaartelling met het water hebben geleefd. Op basis van de nieuwste inzichten belicht een team van historici deze geschiedenis vanuit verschillende invalshoeken.

Samen geven zij een intrigerend beeld van de vindingrijkheid waarmee de Hollanders hun natte leefomgeving optimaal hebben benut. De strijd tegen het water wordt beschreven, maar ook hoe de vruchten ervan is geplukt - als handelaren, schippers, reders, militairen en recreanten.

Willem van der Ham schreef het hoofdstuk Van nat boerenland tot droog stedenland. De Hollandse waterbeheersing en de nationale staat, 1800-2000.

Hollanders en het water, twintig eeuwen strijd en profijt,
onder redactie van Eelco Beukers,
Uitgeverij Verloren Hilversum 2007

Hollanders en het water, twintig eeuwen strijd en profijt