Meester van de zee, Johan van Veen waterstaatsingenieur 1893-1959

Als geen ander besefte Johan van Veen hoe onveilig de situatie in het kustgebied was. Hij waarschuwde voor een naderende ramp, trof voorbereidingen en maakte Deltaplannen.

Op de dag van de ramp was hij op de meest kwetsbare plek, de dijk van de Hollandse IJssel, waar een dijkdoorbraak met veel geluk en net op tijd kon worden gedicht.

Drie maanden na de ramp schreef hij een Engelse vriend: ‘Wij specialisten zijn meer dan verbaasd dat Amsterdam, Rotterdam en een deel van Den Haag en verder Delft, Gouda, enzovoort niet totaal zijn verdronken. Het is werkelijk de ‘Goddelijke Voorzienigheid' en gaat ons verstand te boven. Als er rechtvaardigheid in deze wereld zou zijn, dan hadden we moeten verdrinken, dat wil zeggen 3.000.000 mensen. Zeeland was veel veiliger dan midden Holland.'

Meester van de zee, Johan van Veen waterstaatsingenieur 1893-1959,
de kust, de stormvloed, de delta,
uitgeverij Balans Amsterdam 2003

Meester van de zee, Johan van Veen waterstaatsingenieur 1893-1959