Onder ‘wijzen', vijfenzeventig jaar Onderwijsraad

De schoolstrijd was ten einde. Er werd gesproken over het begin van een nieuw tijdperk. Vijfentwintig ‘wijzen', onafhankelijke deskundigen, mensen met onderwijsidealen vervuld, kregen de opdracht mede vorm te geven aan de hervorming en reorganisatie van het onderwijs.

Tevens kregen zij de taak de toepassing van de wetgeving te beoordelen. Willem van der Ham schetst hoe gebeurtenissen in de samenleving de zorg en opvattingen over onderwijs beïnvloedde en welke gevolgen dit had voor de plaats en functie van de Onderwijsraad.

Het eerste exemplaar werd overhandigd aan koningin Beatrix. NRC Handelsblad schreef: ‘Van der Hams boek staat bol van frustratie. En dat doet enigszins af aan de hoge status van de Raad.'

Onder ‘wijzen', vijfenzeventig jaar Onderwijsraad (1919-1994),
SDU/Onderwijsraad 1994

Onder ‘wijzen', vijfenzeventig jaar Onderwijsraad