Ooggetuigen van de Watersnood 1953

‘Om vijf uur schrok ik wakker. Ik hoorde mensen schreeuwen: “Water, wááter, wáááter, maak dat je wegkomt!”’

Bijna tweeduizend doden en grote delen van Zuidwest-Nederland onder water: de Watersnoodramp van 1 februari 1953 is de grootste ramp uit de naoorlogse geschiedenis van Nederland. Historicus en geograaf Willem van der Ham ontdekte beklemmende ooggetuigenverslagen en sprak met mensen die de ramp hebben meegemaakt. Zij vertellen hoe de vloedgolf met een verwoestende kracht de polders binnendrong, hoe grote delen van de dorpen werden weggevaagd en hoe mensen voor hun ogen verdronken. In de zwaarst getroffen gebieden was overleven vaak een kwestie van geluk.

Zelden zijn de belevenissen van zoveel mensen opgetekend zo kort nadat een ramp zich heeft voorgedaan. Alles lag toen nog vers in het geheugen. ‘Willem van der Ham brengt in dit boek de gebeurtenissen  Goeree-Overflakkee heel dichtbij.’

– Jan Terlouw