Plaatsen van herinnering, Nederland in de twintigste eeuw

Bij een bezoek aan deze plaatsen is deze historische sensatie nog steeds voelbaar. Vandaar dat we kunnen spreken van plaatsen van herinnering, waar het verleden zich met kracht manifesteert.

Onder hoofdredactie van H.L. Wesseling verscheen een vierdelige serie boeken. Willem van der Ham nam in deel 4 het hoofdstuk stormvloedkering Oosterschelde voor zijn rekening.

Plaatsen van herinnering, Nederland in de twintigste eeuw,
Wim van den Doel (red.),
uitgeverij Bert Bakker 2005

Plaatsen van herinnering, Nederland in de twintigste eeuw