Springplank naar een duurzame toekomst, veertig jaar landbouwkundig onderzoek van Wageningen UR in Flevoland 1970-2010

Geschreven naar aanleiding van het 40-jarig jubileum van Wageningen University and Research (Wageningen UR) in Flevoland. Wageningen UR begon in de jaren 70 in Flevoland onderzoek te doen gericht op diergeneeskunde, akkerbouw, veevoedingsonderzoek en rundveehouderij.

Het boek en de thema’s zijn boeiender dan de titel en hoofdstuktitels doen vermoeden. Het gaat – althans in de hoofdstukken van Van der Ham - over actuele zaken als de strijd tussen conventionele en biologische landbouw, de zoektocht naar alternatieven voor standaardisering en eenvormigheid van het agrarische bedrijf op een duurzame en landschapsvriendelijke manier en de verdrijving van ernstige veeziekten en de opkomst van nieuwe dierziekten en de gevaren voor de volksgezondheid. De instituten in Flevoland speelden daarbij een prominente rol. Dat Wageningen een baanbrekende maar soms ook wat afwachtende en zelfs laffe rol speelde, is in elk geval tussen de regels door te lezen.

Willem van der Ham schreef de volgende hoofdstukken:

- De ontwikkeling van nieuwe vormen van akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt;

- De ontwikkeling van nieuwe bedrijfssystemen in de melkveehouderij

- `Het Centraal Veteriniar Instituut op de bres voor een gezonde dierhouderij.

Henk Pruttel schreef over zaken als de maisteelt en het ideale schaap en de ideale koe.

 

'Springplank naar een duurzame toekomst' is uitgegeven door uitgeverij de Twaalfde Provincie/Nieuw Land/Wageningen University & Research Centre, 2010.