Tijd van leven, ouder worden vroeger en nu

NRC Handelsblad schreef over deze tentoonstelling: ‘De tentoonstelling is allerminst oubollig en in plaats van moralistisch gezeur over solidariteit hebben de makers de ambivalente houding tegenover de ouderdom als uitgangspunt genomen... Het is gelukt de verschillende aspecten van het ouder worden historisch, sociaal en cultureel goed in beeld te brengen'.

En over de catalogus: ‘De catalogus is een heel aardig essay, dat wat de feiten betreft goed gedocumenteerd is, aansprekende voorbeelden bevat en in zijn strekking voor veel mensen verrassend zal zijn.'

Tijd van leven, ouder worden vroeger en nu (met Annemarie de Wildt)

Tijd van leven, ouder worden vroeger en nu