Tot gerief van de reiziger, vier eeuwen Amsterdam-Haarlem

In de eeuwen daarvoor waren Amsterdam en Haarlem door een trekvaart en straatweg met elkaar verbonden. Ook na de aanleg van de spoorweg werd het traject vaak gekozen om nieuwe ontwikkelingen op het gebied van verkeer en communicatie te beproeven.

De telegraafverbinding, de interlokale telefoonlijn en de eerste elektrische tramweg zijn daar voorbeelden van. Tot gerief van de reiziger gaat over de aanleg van al deze verbindingen, de moeilijkheden waarmee dat gepaard ging en de vooruitgang in letterlijke en figuurlijke zin.

Tot gerief van de reiziger, vier eeuwen Amsterdam-Haarlem,
SDU 1989

Tot gerief van de reiziger, vier eeuwen Amsterdam-Haarlem