Presentatie Hollandse Polders in museum De Cruquius

Daaraan vooraf werd een minisymposium gepresenteerd over droogmakerijen. Sprekers Dr. Han van Zwet, in 2009 gepromoveerd op het proefschrift Lofwaerdighe dijckagies en miserabele polders, een fianciële analyse van landaanwinningsprojecten in Hollands Noorderkwartier, 1597-1643 (zijn mooie proefschrift is uitgegeven bij uitgeverij Verloren) en prof.dr.ir. Bart Schultz, in 1992 gepromoveerd op het onderwerp Waterbeheersing van de Nederlandse droogmakerijen. Vervolgens vertelde ik over de totstandkoming en de inhoud van mijn boek.De aanbieding van Hollandse Polders