Herinrichting museumgemaal De Hooge Boezem achter Haastrecht

Het museumgemaal kon met de oude machinistenwoning worden uitgebreid. Het plan behelst een complete herinrichting van het museum. In de entree is de geschiedenis van de bemaling te zien. De begane grond staat in het teken van het maakbare landschap. Welke ontwikkelingen deden zich rond het gemaal voor en welke mensen speelden daarbij een grote rol?

De bovenzaal gaat over kwetsbaar Nederland en de bedreigen van het water vroeger, nu en in de toekomst.

Gemaal Haastrecht

Vernieuwing gemaal Haastrecht