Diverse adviezen

De Stichting Poldermuseum Zuidhollandse Eilanden vroeg hem om advies met betrekking tot de vestiging van een museum op het gebied van de waterstaat in het voormalige gemaal te Puttershoek (maart 2000).

Voor het Waterschap De Waterlanden en de gemeente Beemster verkende hij de mogelijkheden van een museum over de droogmakerij De Beemster, een werelderfgoed (najaar 2002).