Rivierenstudie

Aan Willem van der Ham werd gevraagd de belangrijkste rivierstudies uit de afgelopen eeuwen te inventariseren, de oorzaak en aard van de gevaren te analyseren, de discussie weer te geven en de achtergronden van het gevoerde rivierenbeleid te beschrijven.

Sinds de bijna-overstromingen in het rivierengebied van 1993 en 1995 staat de rivierproblematiek weer in de schijnwerpers. In de zogenaamde Spankrachtstudie ging Rijkswaterstaat na op welke wijze moet worden ingespeeld op rivierafvoeren van 18.000 m³ van de Rijn en 4.600 m³ van de Maas. Er werd gedacht aan overloop- en retentiegebieden, dijkterugleggingen en groene rivieren. Het rivierengebied werd in het verleden geteisterd door dijkdoorbraken en overstromingen.

Aan Willem van der Ham werd gevraagd de belangrijkste rivierstudies uit de afgelopen eeuwen te inventariseren, de oorzaak en aard van de gevaren te analyseren, de discussie weer te geven en de achtergronden van het gevoerde rivierenbeleid te beschrijven.

Het rapport Afleiden of opruimen, de strijd om de beste aanpak tegen rivierbederf uit 2003 is van invloed geweest op het afblazen van het aanwijzen van overloopgebieden.