Onderwerpen en thema's

Willem van der Ham is wetenschappelijk onderzoeker, adviseur en schrijver. Zijn streven is steeds boeken te maken voor een breed publiek op basis van goed en onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek.

Verder hecht hij veel waarde aan een goede vormgeving van zijn boeken.

Opdrachtgevers waren onder meer Rijkswaterstaat, waterschap de Grote Waard, Hoogheemraadschap van Schieland, de stichting Geschiedschrijving Holland, waterschap de Waterlanden, Ministerie van Onderwijs, Wetenschappen en Cultuur, Onderwijsraad en de stichting Volkskracht.
 Momenteel werkt hij aan projecten die de geschiedenis van water en landschap en relatie met de algemene geschiedenis van Nederland ook op andere wijze aantrekkelijk voor het voetlicht  brengen.

Volgend jaar verschijnt een boek over wat er allemaal kwam kijken en wat er zoal gebeurde bij het maken van nieuw land. Dit project wordt onder meer gefinancierd door de Nederlandsche Bank, de Waterschapsbank, het ministerie van Landbouw-directie Visserij en het waterschap Zuiderzeeland.