Biografieën


Lely is de grondlegger van de afsluiting en droogmaking van de Zuiderzee en onbetwist de belangrijkste ingenieur in de Nederlandse geschiedenis.

Verder schreef Van der Ham de biografie van Johan van Veen, een briljant ingenieur die de watersnoodramp van 1953 voorspelde en de plannen voor de Deltawerken toen al klaar had liggen.