Geschiedenis van het Nederlandse landschap

In zijn boeken over de waterstaat is de dynamiek van het landschap een belangrijke invalshoek en ook in zijn vele artikelen over sociaal-economische geschiedenis en industriële archeologie.

In opdracht van de Stichting Volkskracht schreef Van der Ham drie boekje over Rotterdam monumenten, waarbij hij duidelijk maakt hoe zeer de bewoners en daardoor ook hun woningen in relatie staan met ontwikkelingen en veranderingen die zich in de nabijheid voordoen.