Onderwijs en maatschappij

In 1993 verscheen Een bron van aanhoudende zorg, 75 jaar ministerie van Onderwijs (Kunsten) en Wetenschappen O(K) en W, een veel geraadpleegd en geciteerd standaardwerk over de Nederlandse onderwijspolitiek in de twintigste eeuw.

Als vervolg hierop schreef hij in opdracht van de Onderwijsraad het boek Onder “wijzen”. De boeken zijn gebaseerd op uitgebreid literatuur- en archiefonderzoek. Verder zijn sleutelfiguren geïnterviewd. Onafhankelijkheid en objectiviteit staan hoog in zijn vaandel.

Een in de jeugdzorg gekoesterd boekje is Kind in huis. Het Amsterdams Historisch Museum vroeg hem mee te werken aan een publicatie over ouderen en ouder worden.