Waterstaat en infrastructuur

Hij is nauw betrokken bij de ontwikkeling van hij museum- en tentoonstellingsprojecten op dit gebied. 

Hij heeft verscheidene boeken op zijn naam staan, waaronder het standaardwerk Twee eeuwen Rijkswaterstaat.

Hij promoveerde op de geschiedenis van de waterstaat in de 20ste eeuw. Hij beschreef de geschiedenis van twee echt Hollandse streken, de Grote Waard (Biesbos / Eiland van Dordrecht / Hoekse Waard) en het hoogheemraadschap van Schieland.

Verder is hij veel gevraagd mee te werken aan diverse boekwerken en onderzoeken op het gebied van de waterstaatsgeschiedenis en de Nederlandse geschiedenis in het algemeen.

Bouw van de brug bij CulumborgBpuw van de brug bij Culumborg