Publicaties

Boeken

 • Hollandse Polders (2009) uitgeverij Boom Amsterdam
 • Verover mij dat land, Lely en de Zuiderzeewerken (2007) Uitgeverij Boom Amsterdam
 • Hollanders en het water, Eelco Beukers (red.) hoofdstuk van boerenland tot stedelijk land, (1800-heden) (2007) Uitgeverij Verloren Hilversum
 • Polders! Gedicht Nederland, (Adriaan Geuze en Fred Feddes red.), een tiental bijdragen, mei 2005
 • Hoge dijken, diepe gronden. Land en water tussen Rotterdam en Gouda, een geschiedenis van Schieland, (eind)redactie Willem van der Ham en Ingrid Jacobs, met Maili Blauw, Anneke Driessen, Peter Henderikx, Arie van der Schoor  uitgeverij Matrijs Utrecht 2004
 • De Grote Waard, geschiedenis van een Hollands landschap Uitgeverij 010 Rotterdam 2003
 • Meester van de zee, Johan van Veen waterstaatsingenieur (1893-1959) Uitgeverij Balans Amsterdam 2003 
 • Leefbaar laagland, onder redactie van Prof. Dr. G.P. van de Ven, bijdrage aan herziening 5e druk  2003 uitgeverij Matrijs Utrecht (vertaald in het Engelse 2003 Manmade lowlands en in het Chinees (2007))
 • Zoals ook zee zich terugtrekt en leegte achterlaat, Vriendenbundel Pieter de Wilde (redactie met Alex van Heezik, Toon Bosch en Bert Toussaint), april 2001
 • Heersen en beheersen, Rijkswaterstaat in de twintigste eeuw (proefschrift), Europese Bibliotheek  Zaltbommel 1999
 • Twee eeuwen Rijkswaterstaat (1798-1998), Europese Bibliotheek  Zaltbommel 1998 (met A. Bosch)
 • Een bron van aanhoudende zorg, 75 jaar ministerie van Onderwijs [Kunsten] en Wetenschappen, 1918-1993, Van Gorcum Assen 1993 (met Hans Knippenberg)
 • Onder ‘wijzen’ vijfenzeventig jaar Onderwijsraad (1919-1994) Onderwijsraad/SDU ‘s-Gravenhage 1994
 • Tijd van leven, ouder worden in Nederland vroeger en nu, Amsterdams Historisch Museum, Amsterdam 1993 (met Annemarie de Wildt)
 • Een dorp over de Maas, de geschiedenis van boerderij De Kapel te Charlois en omgeving, Stichting Historische Publikaties Roterodamum, Rotterdam 1992
 • Tot gerief van de reiziger, vier eeuwen Amsterdam-Haarlem, SDU ‘s-Gravenhage 1989
 • Kort op weg, lang in de kroeg, de geschiedenis van de herberg ‘In den Rustwat’ en omgeving te Kralingen, Stichting Historische Publikaties Roterodamum, Rotterdam 1989
 • Een boerderij nabij de stad, de geschiedenis van de veranderingen van het landschap en het boerenbedrijf ten oosten van Rotterdam, Stichting Historische Publikaties Roterodamum, Rotterdam 1989
 • Kind in huis, 100 jaar kinderhuis der hervormde gemeente te Rotterdam, Stichting Kinderhuis der hervormde gemeente, Rotterdam 1986

Rapporten

 • Verkenning Beemstermuseum, in opdracht van de gemeente Beemster en waterschap De Waterlanden (november 2002)
 • Waterlandschappen, de cultuurhistorie van de toekomst als opgave voor het waterbeheer, RIZA werkdocument onder redactie van M. van Buuren, C. van Drimmelen, W. Iedema, mei 2002 (waterverkenningen, directoraat-generaal Rijkswaterstaat)
 • Afleiden of opruimen, De strijd om de beste aanpak tegen het rivierbederf, een beschouwing van 300 jaar rivierverbetering in het kader van de spankrachtstudie, opdrachtgever:Rijkswaterstaat directie Oost-Nederland (voorjaar 2003)
 • Advies poldermuseum voor de Zuid-Hollandse eilanden (’t Hooft van Benthuizen, Puttershoek) maart 2000.

Artikelen

 • De dijk... de Afsluitdijk, een plek van herinnering (Geografie, mei 2007)
 • 1070º Cruquius, Nicolaas Cruquius waarnemer van weer, water en land (Geschiedenis magazine, november-december 2006)
 • Op de grens, in: Vanessa van Dam en Sjaak Langenberg (red.) Biografie van een de vaarweg Lemmer-Delfzijl (2006)
 • De Oosterschelde, in: Plaatsen van herinnering, Nederland in de twintigste eeuw (Lieux de memoire project van uitgeverij Promotheus onder redactie van Wim van den Doel red.  (2005)
 • Het nukkige landschap van de Hoekse Waard (Geografie, januari 2005)
 • Landwinning: van trots van de natie tot laatste taboe; Nederland nog steeds op verlies in strijd tegen het water (Boss magazine, oktober 2004)
 • Kwetsbaar Holland of hoe de laagste delen van Nederland steeds net aan een ramp ontsnapten in Tijdschrift voor waterstaatsgeschiedenis (Tijdschrijft voor Waterstaatsgeschiedenis 13e jrg nr. 1 augustus 2004)
 • Waterstaat Nederland, cultuurhistorie als richtsnoer en inspiratiebron, in: Stedebouw & Ruimtelijke Ordening 04/2003
 • Watersnoodramp 1953 was te voorkomen, in: Tijdschrijft voor Waterstaatsgeschiedenis 12e jrg nr. 1 mei 2003
 • Essay over de ramp van 1953, in: De Ingenieur december 2003
 • Top Rijkswaterstaat negeerde waarschuwingen van Johan van Veen, in: Zeeuws Tijdschrift, 2003/1
 • Uitzicht op waterland? Waterstaat, cultuurhistorie en het Nederlandse landschap, in: Zoals ook zee zich terugtrekt en leegte achterlaat, Vriendenbundel Pieter de Wilde (redactie met Alex van Heezik, Toon Bosch en Bert Toussaint), april 2001
 • Nota Belvedere definieert cultuurhistorie te eenzijdig, in: Heemschut april 2000
 • Rijkswaterstaat moet meer lessen trekken uit verleden, in: Cobouw  9 december 1999
 • Stille kracht der waterstaat, in: De Ingenieur nr. 19 (17 november 1999)
 • J.A. Ringers: grondlegger van de moderne waterstaat, in: Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis, 7e jrg no. 2 (december 1998)
 • Geheime verlandingsplannen, bronnen van moderne waterhuishouding, in: Land + Water 38e jrg no.10 (1998)
 • De opkomst van gewapend beton, in: Land + Water, 38e jrg no.7/8 (1998)
 • Doorvaart gestremd, de verloedering van de Nederlandse kanalen, in: Intermediair 27e jrg no.48 (29/11/1991)
 • Escher in Amalfi, in: De Tijd 14e jrg no. 13 (1/4/1988)
 • De verloren Eschers, in: De Tijd 15e jrg no.38 (23/9/1988)
 • Goud uit IJzer, het geslacht De Geer: bijna vier eeuwen succes in Zweden, in: NRC Handelsblad, zaterdags bijvoegsel 10/9/1988
 • Verheffing op de woeste grond, de arbeiderskolonies van de maatschappij van weldadigheid, in: NRC Handelsblad, zaterdags bijvoegsel, 13-2-1988
 • Verzamelaar stapt in de speelgoedtrein, komst van snelle treinen zet Märklin weer op het goede spoor, in NRC Handelsblad Mens en bedrijf 6 december 1989
 • Op woelige golven van de olieprijs, Schotland herstelt zich van de oliecrisis,  in NRC Handelsblad mens en bedrijf 27 april 1988
 • Waarom niet naar Tremadoc?, in: NRC Handelsblad, mens en bedrijf 27/2/1985
 • Dit is de allermooiste kust van de wereld, in: NRC Handelsblad, 22/8/1989
 • Fortress Europe?/Europa een Vesting?, in: Intermediair 26e jrg no.3 (19/1/1990)
 • Tempel van de industriële revolutie, Le Grand Hornu, de droom van een verlicht fabrikant in België, in: De Volkskrant, Kunst en Cultuur, 3/1/1992
 • Turkse dromen, in: Intermediair, 26e jrg no.29, 20/7/1990
 • De achterkant van Engeland, in: Intermediair, 25e jrg no.17 (28/4/1989)
 • Grenzen aan de grote stad, in: Intermediair, 26e jrg no.6 (9/2/1990)
 • Agnetapark, idylle van Delftse nijverheid, in: NRC Handelsblad, Zaterdags Bijvoegsel (2/10/1982)
 • Een spoorlijn voor de keizer, honderd jaar Bagdadspoorweg, in: Intermediair (13/1/1989)
 • EG+EVA=EER, in: Intermedair, 27e jrg no.49 (6/12/1991)
 • De vijand heeft geen vanen, in: NRC Handelsblad (5/6/1986)
 • Özals gok, Turkije gaat weer stemmen, in: Intermediair 24e jrg no.38 (23/9/1988)
 • Turkije kiest voor Europa, in: Intermediair 23e jrg. No. 37 (11/91987)
 • Heerlen wil meetellen, in Intermediair 24e jrg 1988 no.18 (6/5/1988)
 • Machteloos Schotland, De schotse crisis, in: Intermediair 24e jrg no.20 (20/5/1988)
 • De Pier van Wigan is allang geen grap meer, in: Parool PS (30/8/1986)
 • Modelfabrieksdorpen, in: Rooilijn 17e jrg  no.5 (mei 1985)
 • La Costa Amalfitana come fonte d’inspirazione per il grafico M.C. Escher, in: Rassegno del centro di cultura e storia amalfitana, 6e jrg no. 11 (juni 1986)
 • Route no.1, De Volkskrant Het Vervolg, 9 november 1985
 • De man die Amsterdam uit zijn isolement groef, Jan Blanken een veel te onbekende waterbouwkundige, in: Het Parool, 11 april 1987
 • Tranen zijn gedroogd bij herdenking Atatürk, in: Het Parool
 • Groenen kunnen Zweedse verkiezingen beslissen, in: Het Parool
 • Noodlot teisterde jeugd van stoommachine, in: Het Parool 20 november 1987
 • ‘Dat was geen christen. Dat was Christus zelf’, ‘Rooie’ dominee Rutgers verzetsheld vanaf de kansel, in: Het Vrije Volk, 3 mei 1986
 • Herinneringen aan rasmolen en zeepziederij, strijd om behoud van het industrieel erfgoed in de  stad, in: Het Parool 3 oktober 1986
 • ‘Op nieuw land, een nieuwe maatschappij’, in: Het Parool 17 januari 1987
 • Tempel van de industriële revolutie, De Volkskrant Kunst en Cultuur, 3 januari 1992
 • Gerhard Moritz Roentgen, de vergeten peetvader van de Nederlandse industrie, in: NRC Handelsblad, Zaterdags Bijvoegsel, 19 mei 1984
 • De Japanners komen, in: Intermediair 25e jrg no. 14 (7 april 1989)
 • Europa geen vesting maar bruggehoofd, in: (Belgische) Intermediair 21e jrg no.21 (29 mei 1990)
 • Een trek naar het zuiden? De mythe van Europa’s verschuivende zwaartepunt, in: Intermediair 25e jrg no.6 (10 februari 1989)
 • Een speerpunt van diamant (de come-back van de Nederlandse diamantindustrie), in: Intermediair 22e jrg. No ½, 9 januari 1987
 • De betovering van Istanbul, in: De Tijd, 14e jrg no.26 (1 juli 1988)
 • Oppositieleider in Turkije, in: De Tijd, 14e jrg no.26 (1 juli 1988)
 • ‘Ik hou nu eenmaal van spanning, Ali Birand, journalist op het vinkentouw, De Tijd, 14e jrg no.26 (1 juli 1988)
 • Gateway from Asia, in: Intermediair 26e jrg no.42 (19 oktober 1990)
 • Manchester, de vergane glorie van ‘s werelds eerste industriestad, in: Intermediair, 22e jrg no.46 (14 november 1986)
 • Ging Christus verder dan Eboli? In: Intermediair 22e jrg. No. 4 (24 januari 1986)
 • De spoorwegcomedie, in: Intermediair 25e jrg. No.39 (29 september 1989)
 • Terug naar Turkije, in: Intermediair 23e jrg no.51 (18 december 1987)\
 • De proeftuin van het socialisme: Robert Owen en New Lanark, in: Spiegel Historiael 22e jrg no. 5 (mei 1987)
 • Rotterdam als oliehaven, in: Shell Venster 11e jrg no.11 (november 1986)
 • De stad van de toekomst, Batikent baanbreker van de cooperatieve beweging, in: Onze Wereld, november 1988
 • Noordwest Europa is nog niet afgeschreven, in FEM 20e jrg no.26 (16 december 1989)
 • Abraham Rutgers, de Christus van Rotterdam, in: HN-magazine 42e jrg no. 18 (3 mei 1986)
 • Rijnmonds identiteitscrisis, in: Intermediair 26e jrg no.48 (30 november 1990)
 • De twee gezichten van Ankara, in: Intermediair 26e jrg no.43 (26 oktober 1990)
 • Fata morgana in Anatolië, in: Intermediair 26e jrg no.50 (14 december 1990)
 • Kop van Jut (Kop van Zuid), in: Intermedair 27e jrg no.38 (20 september 1991)
 • De ontgroening van de Noordoostpolder, in: NRC Handelsblad (27 mei 1992)

Recensies

Intermediair
 • Over: Wonderen der techniek. Nederlandse ingenieurs en hun kunstwerken (M.L. ten Horn-van Nispen e.a.) 30e jrg no.21 (27/5/1994)
 • In Holland staat een huis, over De eenwording van Nederland, H. Knippenberg en B. de Pater
 • Wissels om, over Het spoor, 150 jaar spoorwegen, J.A. Faber en Verzonken spoor G.H. Jansen
NRC Handelsblad
 • Oppervlakkige turf, over: Het bruine goud, kroniek van de turfgravers in Nederland (Sietse van der Hoek) (15/1/1986)
 • Trekken de bedrijven naar het zuiden?, over: Atlas van Nederland, deel 9 Bedrijven (17/8/1988)
 • Geld regeert de wereld, over: Geld, Bert van Beek (23-3-1988)
 • Vergankelijke fabrieken, over: Oude fabrieksgebouwen in Nederland, P. Nijhof (28/8/1985)
 • Het eerste kapitaal van de spoorwegen, over: Financiën en financiers van de Nederlandse spoorwegen, 1837-1890, W. van den Broeke (24/7/1985)
 • Vliegmachines, over: Knights of the air, P. King en Fokker, verkeersvliegtuigen, R. de Leeuw (6/1/1990)
 • Industriële revolutie op zijn amsterdams, over: De industrialisatie van Amsterdam, 1825-1914, J.L. van Zanden (24/2/1988)
 • Opkomst en ondergang van een britse staalgigant, over: A history of GKN, vol.I, E. Jones (10/8/1988)
 • Schrikbewind in de steenindustrie, over: Baksteenfabricage in Nederland, G.B. Janssen (9/9/1987)
 • Bloei en ondergang van de oostindische compagnie, over Van VOC tot Werkspoor, J.B. Kist (26-2-1987)
 • Twentsche ondernemers verenigt u, over Het geheim van Twente, door: F. van Waarden
 • Roest rust in de achterhoek, over IJzer aan de oude Ijssel, R. van Wezel
 • Olifant door het kanaal, over de mens en het water; bruggen, sluizen en kanalen in Nederland en België, Ton de Joode (12/8/1989)
 • Het spoorwegspel zit vol lelijke intriges, over Een spoor van verandering, A. Doedens e.a.
 • Stond Nederland stil in de vorige eeuw?, over Een eeuw vol bedrijvigheid – de industrialisatie van Nederland, A.J.W. Camijn, 14 oktober 1987
 • Gashouders, over Gashouders, opgang en neergang, C.H.R.T. Weevers en H.N. Hulsman
 • Het canaille hogerop, over The first industrialists, F. Crouzet, 20 november 1985
 • De grote oversteek, over Toen zij uit Rotterdam vertrokken door C. Zevenbergen (2 februari 1992)
 • Man en mysterie van industriële revolutie, over The Arkwrights, spinners of fortune, R.S. Fitton (25-10-1989)
 • Leiden, over Leids fabrikaat
 • Kolen en kompels in de greep van kerk en kapitaal, over kolen en kompels, L. Kreukels (11-6-1986)
 • Hoe Nederland traag puffend de smidse ontsteeg, over In het rijk van de Nederlandse Vulcanus-de Nederlandse machinenijverheid, W.H.P.M. van Hooff
 • Rotterdam was in vorige eeuw soms pion, soms pionier, over Pion of pionier-gemeentelijke bedrijvigheid in de negentiende euw J. van den Noort
 • Arbeid is heilig, over Wij zijn allen werklieden R. van der Ploeg en Ruth Zinkstok (7 januari 1987)
 • Overkapte stoomwerelden, over Een spoor van verbeelding, W. van Leeuwen en H. Romers (17 februari 1989)
 • Godin van de industrie op de schroothoop, over Sparrows point, M. Reutter (9 februari 1989)
 • Twentsche ondernemers verenigt u, over het geheim van Twente, F. van Waarden (29 december 1988)
 • Welgebouwde fabrieken in een lieflijk landschap, over Oude fabrieks-en bedrijfsgebouwen in Overijssel, J. Bos (9 april 1986)
 • Opkomst en neergang van de Leidse textielindustrie, over Stof uit het Leidse verleden; zeven eeuwen textielnijverheid
 • Kanaal, over Varend vervoeren van Amsterdam to de Rijn: 100 jaar Merwedekanaal, K.E. Baars (28 maart 1992)
 • Pakhuizen, langs pakhuizen, fabrieken en watertorens, P. Nijhoff  (21 maart 1992)
Het Parool
 • Waarom zouden alleen kerken interessant zijn? Over Op zoek naar ons industrieel verleden, P. Nijhoff
 • Het tragisch lot van de Zuiderzee, over Zuiderzeevissers, K.W.J.M. Bossaers
 • De naweeën van de economische crisis in beeld, over Voorheen De Vooruitgang, T. Broekhuis,  E.Marsman en H. Miedema
 • Zo veel industrieel verleden heeft Nederland niet, over Op zoek naar ons industrieel verleden deel 2, P. Nijhoff
 • De geschiedenis van autobussen maakt Kees-de Jongen-gevoel wakker, over Autobussen in Nederland, Martin Wallast
 • Een boerderij nabij de stad
  In opdracht van de Stichting bevordering van Volkskracht schreef Willem van der Ham drie boekjes over de monumenten die deze stichting bezit. Lees meer