Bijdragen aan boeken

Bijdragen aan boeken


  • Polders! Gedicht Nederland, (Adriaan Geuze en Fred Feddes red.), een tiental bijdragen, mei 2005
  • Leefbaar laagland, onder redactie van Prof. Dr. G.P. van de Ven, bijdrage aan herziening 5e druk  2003 uitgeverij Matrijs Utrecht (vertaald in het Engelse 2003 Manmade lowlands en in het Chinees (2007))
  • Biografie van een de vaarweg Lemmer-Delfzijl, Vanessa van Dam en Sjaak Langenberg (red.) (2006)
  • Plaatsen van herinnering, Nederland in de twintigste eeuw (Lieux de memoire project van uitgeverij Promotheus onder redactie van Wim van den Doel red.  (2005)
  • Zoals ook zee zich terugtrekt en leegte achterlaat, Vriendenbundel Pieter de Wilde (redactie met Alex van Heezik, Toon Bosch en Bert Toussaint), april 2001