Kind in huis

Van der Ham voerde tal van gesprekken met oud-bewoners aan de hand waarvan hij het leven in en buiten het Tehuis schetst en zo een mooi beeld geeft van de ontwikkeling van de kinderzorg in de twintigste eeuw.

Lange tijd heerste er een streng regiem en waren jongens en meisjes strikt gescheiden. Tachtig jaar later is de smaak van grutten met stroop nog niet vergeten.

Na de jaren vijftig veranderde er veel. De kale slaap- en eetzalen verdwenen, met God werd niet meer gedreigd en het kinderhuis is niet meer afgesloten voor de maatschappij.

Meer informatie

Kind in huis, 100 jaar kinderhuis der Hervormde Gemeente te Rotterdam 1886-1986

 Kind in huis