Rapporten


Rapporten 
 
  • Verkenning Beemstermuseum, in opdracht van de       gemeente Beemster en waterschap De Waterlanden (november 2002)
  • Waterlandschappen, de cultuurhistorie van de toekomst als opgave       voor het waterbeheer, RIZA werkdocument onder redactie van M. van Buuren,       C. van Drimmelen, W. Iedema, mei 2002 (waterverkenningen,       directoraat-generaal Rijkswaterstaat)
  • Afleiden of opruimen, De strijd om de beste aanpak tegen het       rivierbederf, een beschouwing van 300 jaar rivierverbetering in het kader       van de spankrachtstudie, opdrachtgever:Rijkswaterstaat       directie Oost-Nederland (voorjaar       2003)
  • Advies poldermuseum voor de Zuid-Hollandse eilanden ('t Hooft van       Benthuizen, Puttershoek) maart 2000.