Recensies

Recensies

 

Intermediar

 • Over: Wonderen der techniek. Nederlandse ingenieurs en hun kunstwerken (M.L. ten Horn-van Nispen e.a.) 30e jrg no.21 (27/5/1994)
 • In Holland staat een huis, over De eenwording van Nederland, H. Knippenberg en B. de Pater
 • Wissels om, over Het spoor, 150 jaar spoorwegen, J.A. Faber en Verzonken spoor G.H. Jansen

 

 

NRC Handelsblad

 • Oppervlakkige turf, over: Het bruine goud, kroniek van de turfgravers in Nederland (Sietse van der Hoek) (15/1/1986)
 • Trekken de bedrijven naar het zuiden?, over: Atlas van Nederland, deel 9 Bedrijven (17/8/1988)
 • Geld regeert de wereld, over: Geld, Bert van Beek (23-3-1988)
 • Vergankelijke fabrieken, over: Oude fabrieksgebouwen in Nederland, P. Nijhof (28/8/1985)
 • Het eerste kapitaal van de spoorwegen, over: Financiën en financiers van de Nederlandse spoorwegen, 1837-1890, W. van den Broeke (24/7/1985)
 • Vliegmachines, over: Knights of the air, P. King en Fokker, verkeersvliegtuigen, R. de Leeuw (6/1/1990)
 • Industriële revolutie op zijn amsterdams, over: De industrialisatie van Amsterdam, 1825-1914, J.L. van Zanden (24/2/1988)
 • Opkomst en ondergang van een britse staalgigant, over: A history of GKN, vol.I, E. Jones (10/8/1988)
 • Schrikbewind in de steenindustrie, over: Baksteenfabricage in Nederland, G.B. Janssen (9/9/1987)
 • Bloei en ondergang van de oostindische compagnie, over Van VOC tot Werkspoor, J.B. Kist (26-2-1987)
 • Twentsche ondernemers verenigt u, over Het geheim van Twente, door: F. van Waarden
 • Roest rust in de achterhoek, over IJzer aan de oude Ijssel, R. van Wezel
 • Olifant door het kanaal, over de mens en het water; bruggen, sluizen en kanalen in Nederland en België, Ton de Joode (12/8/1989)
 • Het spoorwegspel zit vol lelijke intriges, over Een spoor van verandering, A. Doedens e.a.
 • Stond Nederland stil in de vorige eeuw?, over Een eeuw vol bedrijvigheid - de industrialisatie van Nederland, A.J.W. Camijn, 14 oktober 1987
 • Gashouders, over Gashouders, opgang en neergang, C.H.R.T. Weevers en H.N. Hulsman
 • Het canaille hogerop, over The first industrialists, F. Crouzet, 20 november 1985
 • De grote oversteek, over Toen zij uit Rotterdam vertrokken door C. Zevenbergen (2 februari 1992)
 • Man en mysterie van industriële revolutie, over The Arkwrights, spinners of fortune, R.S. Fitton (25-10-1989)
 • Leiden, over Leids fabrikaat
 • Kolen en kompels in de greep van kerk en kapitaal, over kolen en kompels, L. Kreukels (11-6-1986)
 • Hoe Nederland traag puffend de smidse ontsteeg, over In het rijk van de Nederlandse Vulcanus-de Nederlandse machinenijverheid, W.H.P.M. van Hooff
 • Rotterdam was in vorige eeuw soms pion, soms pionier, over Pion of pionier-gemeentelijke bedrijvigheid in de negentiende euw J. van den Noort
 • Arbeid is heilig, over Wij zijn allen werklieden R. van der Ploeg en Ruth Zinkstok (7 januari 1987)
 • Overkapte stoomwerelden, over Een spoor van verbeelding, W. van Leeuwen en H. Romers (17 februari 1989)
 • Godin van de industrie op de schroothoop, over Sparrows point, M. Reutter (9 februari 1989)
 • Twentsche ondernemers verenigt u, over het geheim van Twente, F. van Waarden (29 december 1988)
 • Welgebouwde fabrieken in een lieflijk landschap, over Oude fabrieks-en bedrijfsgebouwen in Overijssel, J. Bos (9 april 1986)
 • Opkomst en neergang van de Leidse textielindustrie, over Stof uit het Leidse verleden; zeven eeuwen textielnijverheid
 • Kanaal, over Varend vervoeren van Amsterdam to de Rijn: 100 jaar Merwedekanaal, K.E. Baars (28 maart 1992)
 • Pakhuizen, langs pakhuizen, fabrieken en watertorens, P. Nijhoff  (21 maart 1992)

 

 

 

Het Parool

 

 

 

 • Waarom zouden alleen kerken interessant zijn? Over Op zoek naar ons industrieel verleden, P. Nijhoff
 • Het tragisch lot van de Zuiderzee, over Zuiderzeevissers, K.W.J.M. Bossaers
 • De naweeën van de economische crisis in beeld, over Voorheen De Vooruitgang, T. Broekhuis,  E.Marsman en H. Miedema
 • Zo veel industrieel verleden heeft Nederland niet, over Op zoek naar ons industrieel verleden deel 2, P. Nijhoff
 • De geschiedenis van autobussen maakt Kees-de Jongen-gevoel wakker, over Autobussen in Nederland, Martin Wallast