Uitgelicht

  • Frans de Wollant

    Nederland heeft een reputatie hoog te houden.  Hoe groot was de invloed eigenlijk op de ontwikkeling van de waterbouw in de loop der tijd? In hoeverre waren Nederlanders betrokken bij waterwerken in het buitenland? Goede vragen voor een bijzonder onderzoek. Neem nu Francois de Wollant. Hij kan gerust beschouwd worden als grondlegger van de moderne waterbouw in Rusland.

    Lees meer
  • Ruimte voor de rivier

    Het water blijft altijd in het nieuws. Ook het scheppen van ruimte voor de rivier. In 2017 is het project van Rijkswaterstaat en de waterschappen afgeruimd. Rivieren de ruimte geven of juist van een beter stroombed, dijken en uitmondingen voorzien, het is al een lange discussie. In opdracht van Rijkswaterstaat ging Willem van der Ham na hoe daar vroeger over werd gedacht en geeft hij de achtergronden weer van de gekozen maatregelen.

    Lees meer